บริษัท กรุงเทพโสภณ จำกัด (มหาชน)
ชื่อ : บริษัท กรุงเทพโสภณ จำกัด (มหาชน)...
ประเภทของธุรกิจ : ประกอบธุรกิจพัฒนา และให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ ลงทุนในบริษัทย่อย
สำนักงานใหญ่ : 185 ถนนราษฎร์บูรณะ แขวงบางปะกอก เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร 10140
หมายเลขทะเบียนบริษัท : 0107537002435
โฮมเพจ : www.kwc.co.th
โทรศัพท์ : 0-2427-0963, 0-2427-3374, 0-2871-3191-5
โทรสาร : 0-2427-0964

บริษัท เคดับบลิวซี โลจิสติกส์ จำกัด
ชื่อ : บริษัท เคดับบลิวซี โลจิสติกส์ จำกัด
ประเภทของธุรกิจ : ประกอบกิจการคลังสินค้า และทำเรือขนถ่ายสินค้า
สำนักงานใหญ่ : ตั้งอยู่เลขที่ 185 ถนนราษฎร์บูรณะ แขวงบางปะกอก เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร 10140
ที่ตั้งคลังสินค้า 2 แห่ง : คลังสินค้าบางปะกอก เลขที่ 185/1 ถนนราษฎร์บูรณะ แขวงบางปะกอก
เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร 10140
หมายเลขทะเบียนบริษัท : 0105534087373
โฮมเพจ : www.kwclogistics.in.th
โทรศัพท์ : 0-2427-0963, 0-2427-3374, 0-2871-3191-5
โทรสาร : 0-2427-0964

บริษัท กรุงเทพคลังเอกสาร จำกัด
ชื่อ : บริษัท กรุงเทพคลังเอกสาร จำกัด
ประเภทของธุรกิจ : ประกอบกิจการรับฝาก และบริหารเอกสาร
สำนักงานใหญ่ : ตั้งอยู่เลขที่ 185 ถนนราษฎร์บูรณะ แขวงบางปะกอก เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร 10140
ที่ตั้งคลังเอกสาร 1 แห่ง : เลขที่ 11/1 ถนนพิมพา-แสนภูดาษ อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา 24140 โทรศัพท์ 0-3857-7365-7 โทรสาร 0-3857-7368
หมายเลขทะเบียนบริษัท : 0105538117803
โฮมเพจ : www.kdc.co.th
โทรศัพท์ : 0-2871-4558
โทรสาร : 0-2428-7077