AGM Meeting 26th

News
ภาพบรรยากาศงานประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 26 ของบริษัทกรุงเทพโสภณ จำกัด (มหาชน)
READ MORE
AGM Meeting 26th

[VDO] Record AGM Meeting 26th

News
บันทึก VDO งานประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 26 ของบริษัทกรุงเทพโสภณ จำกัด (มหาชน)
READ MORE
[VDO] Record AGM Meeting 26th

Company Visit 2019

News
วันที่ 20 พฤศจิกายน 2562
ณ บริษัท เคดับบลิวซี โลจิสติกส์ จำกัด (สำนักงานราษฏร์บูรณะ) จังหวัดกรุงเทพมหานคร
READ MORE
Company Visit 2019

Collective Action Against Corruption CERTIFIED

News
บริษัท กรุงเทพโสภณ จำกัด (มหาชน) ได้ผ่านการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต
READ MORE
Collective Action Against Corruption CERTIFIED

Company Visit

Events
วันที่ 25 กรกฎาคม 2561
ณ บริษัท กรุงเทพคลังเอกสาร จำกัด สำนักงานบางปะกง  จังหวัดฉะเชิงเทรา
READ MORE
Company Visit

โครงการ เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ครั้งที่ 1

Events
วันที่ 13 ธันวาคม 2559
ณ บริเวณท้องที่ ตำบลบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา
READ MORE
โครงการ เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ครั้งที่ 1

โครงการ ธารน้ำใจ KS Group มีให้น้อง ปี 2559

Events
วันที่ 7 ธันวาคม 2559
ณ โรงเรียนบ้านโคกตะเคียนงาม
READ MORE
โครงการ ธารน้ำใจ KS Group มีให้น้อง ปี 2559

โครงการ จัดสร้างบ้านปลา แหล่งอาหารโลมา เทิดพระเกียรติ แม่ของแผ่นดิน

Events
วันที่ 9 สิงหาคม 2559
ณ. บริเวณท่าน้ำวัดคงคาราม (วัดบน บางปะกง)
READ MORE
โครงการ จัดสร้างบ้านปลา แหล่งอาหารโลมา เทิดพระเกียรติ แม่ของแผ่นดิน