คำอธิบายและการวิเคราะห์

ชี้แจงผลการดำเนินงานงวดประจำปี2563
ชี้แจงผลการดำเนินงานงวดไตรมาสที่ 3-2563
ชี้แจงผลการดำเนินงานงวดไตรมาสที่ 2-2563
ชี้แจงกำไรขาดทุนงวดไตรมาสที่ 1-2563
ชี้้แจงผลการดำเนินงาน สำหรับปี 2562
ชี้แจงกำไรขาดทุนงวดไตรมาสที่ 3-2562
ชี้แจงกำไรขาดทุนงวดไตรมาสที่ 2-2562
ชี้แจงกำไรขาดทุนงวดไตรมาสที่ 2-2562
ชี้แจงผลการดำเนินการไตรมาสที่ 1.2562
ชี้แจงกำไรขาดทุนงวดประจำปี 2561