งานประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 26

ข่าวสาร
ภาพบรรยากาศงานประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 26 ของบริษัทกรุงเทพโสภณ จำกัด (มหาชน)
READ MORE
งานประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 26

[VDO] บันทึกงานประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 26

ข่าวสาร
บันทึก VDO งานประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 26 ของบริษัทกรุงเทพโสภณ จำกัด (มหาชน)
READ MORE
[VDO] บันทึกงานประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 26

ผู้ถือหุ้นเยี่ยมชมกิจการบริษัท เคดับบลิวซี โลจิสติกส์ จำกัด (สำนักงานราษฎร์บูรณะ)

ข่าวสาร
วันที่ 20 พฤศจิกายน 2562
ณ บริษัท เคดับบลิวซี โลจิสติกส์ จำกัด (สำนักงานราษฏร์บูรณะ) จังหวัดกรุงเทพมหานคร
READ MORE
ผู้ถือหุ้นเยี่ยมชมกิจการบริษัท เคดับบลิวซี โลจิสติกส์ จำกัด (สำนักงานราษฎร์บูรณะ)

Collective Action Against Corruption CERTIFIED

ข่าวสาร
บริษัท กรุงเทพโสภณ จำกัด (มหาชน) ได้ผ่านการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต
READ MORE
Collective Action Against Corruption CERTIFIED

ผู้ถือหุ้นเยี่ยมชมกิจการบริษัท กรุงเทพคลังเอกสาร จำักด คลังเอกสารบางปะกง

กิจกรรม
วันที่ 25 กรกฎาคม 2561
ณ บริษัท กรุงเทพคลังเอกสาร จำกัด สำนักงานบางปะกง  จังหวัดฉะเชิงเทรา
READ MORE
ผู้ถือหุ้นเยี่ยมชมกิจการบริษัท กรุงเทพคลังเอกสาร จำักด คลังเอกสารบางปะกง

โครงการ เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ครั้งที่ 1

กิจกรรม
วันที่ 13 ธันวาคม 2559
ณ บริเวณท้องที่ ตำบลบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา
READ MORE
โครงการ เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ครั้งที่ 1

โครงการ ธารน้ำใจ KS Group มีให้น้อง ปี 2559

กิจกรรม
วันที่ 7 ธันวาคม 2559
ณ โรงเรียนบ้านโคกตะเคียนงาม
READ MORE
โครงการ ธารน้ำใจ KS Group มีให้น้อง ปี 2559

โครงการ จัดสร้างบ้านปลา แหล่งอาหารโลมา เทิดพระเกียรติ แม่ของแผ่นดิน

กิจกรรม
วันที่ 9 สิงหาคม 2559
ณ. บริเวณท่าน้ำวัดคงคาราม (วัดบน บางปะกง)
READ MORE
โครงการ จัดสร้างบ้านปลา แหล่งอาหารโลมา เทิดพระเกียรติ แม่ของแผ่นดิน