คลัง

March 2019

Collective Action Against Corruption CERTIFIED

โพสต์แล้ว March 6, 2019
หมวดหมู่ ข่าวสาร
บริษัท กรุงเทพโสภณ จำกัด (มหาชน) ได้ผ่านการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต

อ่านเพิ่มเติม »