ผู้ถือหุ้นของบริษัท กรุงเทพโสภณ จำกัด (มหาชน) ได้เข้าเยี่ยมชมกิจการบริษัท เคดับบลิวซี โลจิสติกส์ จำกัด (สำนักงานราษฎร์บูรณะ)  เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2562