บริษัท กรุงเทพโสภณ จำกัด (มหาชน) 
ประกอบธุรกิจพัฒนา และให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ ลงทุนในบริษัทย่อย


           

News & Events

26
Jul 2018
ข่าวสาร
วันที่ 25 กรกฎาคม 2561
ณ บริษัท กรุงเทพคลังเอกสาร จำกัด สำนักงานบางปะกง  จังหวัดฉะเชิงเทรา
13
Dec 2016
ข่าวสาร
วันที่ 13 ธันวาคม 2559
ณ บริเวณท้องที่ ตำบลบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา
07
Dec 2016
ข่าวสาร
วันที่ 7 ธันวาคม 2559
ณ โรงเรียนบ้านโคกตะเคียนงาม
09
Aug 2016
ข่าวสาร
วันที่ 9 สิงหาคม 2559
ณ. บริเวณท่าน้ำวัดคงคาราม (วัดบน บางปะกง)