News & Events

15
Jul 2020
ข่าวสาร
ภาพบรรยากาศงานประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 26 ของบริษัทกรุงเทพโสภณ จำกัด (มหาชน)
15
Jul 2020
ข่าวสาร
บันทึก VDO งานประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 26 ของบริษัทกรุงเทพโสภณ จำกัด (มหาชน)
15
Jan 2020
ข่าวสาร
วันที่ 20 พฤศจิกายน 2562
ณ บริษัท เคดับบลิวซี โลจิสติกส์ จำกัด (สำนักงานราษฏร์บูรณะ) จังหวัดกรุงเทพมหานคร
06
Mar 2019
ข่าวสาร
บริษัท กรุงเทพโสภณ จำกัด (มหาชน) ได้ผ่านการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต
26
Jul 2018
ข่าวสาร
วันที่ 25 กรกฎาคม 2561
ณ บริษัท กรุงเทพคลังเอกสาร จำกัด สำนักงานบางปะกง  จังหวัดฉะเชิงเทรา
13
Dec 2016
ข่าวสาร
วันที่ 13 ธันวาคม 2559
ณ บริเวณท้องที่ ตำบลบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา
07
Dec 2016
ข่าวสาร
วันที่ 7 ธันวาคม 2559
ณ โรงเรียนบ้านโคกตะเคียนงาม
09
Aug 2016
ข่าวสาร
วันที่ 9 สิงหาคม 2559
ณ. บริเวณท่าน้ำวัดคงคาราม (วัดบน บางปะกง)